Page 5 - Textil-2018
P. 5

More than Gifts

     Reach
     EU REACH regulace je aplikována různými způsoby v různých produktových  odolat narušení z ostatních elektrických a elektronických předmětů a prostředí a
     kategoriích. Je směřována na výrobu a použití chemických substancí a jejich  potvrzuje, že vyzařování nemůže způsobit škodlivou reakci s ostatními zařízeními.
     potencionální dopad na zdraví a životní prostředí. Jelikož standardy jsou  RoHs (Restriction of Hazardous Substances) testuje hodnoty šesti zakázaných
     předmětem neustálých změn, pečlivě sledujeme nejnovější požadavky (Annex  substancí (např. kadmium, olovo, rtuť).
     XVII). Skrz náš tým specialistů můžeme zajistit, že v prodávaných produktech a
     použitých tiskových inkoustech nejsou žádné zakázané substance.
                                Označení CE
                                CE je zkratka “Conformité Européenne” (Evropská konformita). V tomto katalogu
     EMC a RoHs certifikace                můžete najít skvělou kombinaci předmětů pro jakoukoliv příležitost ve velké řadě
     TTechnologie dělají náš denní život jednodušší a více efektivní. Ale ať už  kategorií. Jako součást našich procedur klasifikujeme všechny produkty podle
     používáme externí paměťové disky, reproduktory, sluchátka, klávesnice, nebo  Evropských nařízení a regulací. Nicméně, pouze u některých produktových
     jakákoliv jiná dostupná zařízení, musíme kontrolovat použité komponenty,  kategorií jsou relevantní nařízení a regulace (a povolené) pro označení CE.
     abychom zabránili potencionálním škodlivýcm vlivům elektromagnetické  Uvedení CE označení je povinné uvnitř Evropského Ekonomického prostoru
     interference. Abychom zajistili, že naše produkty fungují správně a tak jak, byly  (EEA). Seznam relevantních produktových kategorií je dostupný na vyžádání.
     navrženy, implementujeme EMC testování. EMC testuje schopnost zařízení

                                                        03
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10