Page 4 - Reklamní předměty Gifts 2017
P. 4

More than Gifts
      Závazek kvality

      Závazek kvality. Pověst značky není pouze o perfektním  Produktové certifikace. Náš tým neúnavně pracuje, abychom
      dárku se správným vytištěným sdělením. Kontinuální zlepšování  dodávali vysoku kvalitu udržitelnou cestou za konkurence schopné
      našich produktů a služeb je klíčové pro zajištění požadavků našich  ceny. More Than Gifts produkty jsou pečlivě posuzovány a jsou v
      zákazníků a dosažení kvalitativních cílů. Dodávky zajišťujeme s plným  souladu s normami a požadavky EU pro bezpečnost, zdraví a ochranu
      respektem k zákonům a regulacím. Tam, kde je to možné jdeme ještě  životního prostředí. Abychom zajistili, že všechny produkty splňují
      dále, aplikujeme doporučení a implementujeme ověřené procesy.  Evropská kvalifikační kriteria, provádíme kvalitativní testy. Veškeré
                               relevantní reporty jsou dostupné a nejsou starší než tři roky.

   02
   1   2   3   4   5   6   7   8   9